Menu

Uprawnienia/certyfikaty

 - Konstrukcje spawają zawsze osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Jeśli są to konstrukcje narażone na obciążenia, lub jak w przypadku rurociągów, wymagające wytrzymałości na określone ciśnienia, to zawsze spawanie wykonują spawacze z odpowiednimi uprawnieniami dozorowymi,

 - Spoiny, jeśli jest taki wymóg, lub życzenie klienta, są badane przez wykwalifikowany personel (najczęściej inżynier spawalnik) odpowiednią metodą. Najczęściej są to badania wizualne VT, badania ultradźwiękowe UT i badania radiologiczne RT.

 - Jeżeli prace wykonujemy z własnych materiałów, to przy większych konstrukcjach do wyrobu dołączamy atesty na wykorzystane materiały

 

 

 

P.U.H. Weldmag
Tel.: +48 507 894 524
 
Warszawa
ul. Szałwiowa 2